LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI (ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON - NEW ZEALAND

HỌC BỔNG

Học bổng trị giá 50% học phí của 2 học kỳ đầu tiên của chương trình học tại TP.HCM dành cho sinh viên đạt các điều kiện sau đây:

  • Trình độ IELTS 6.0 trở lên (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc TOEFL iBT 80, hoặc tương đương.
  • Điểm Tốt nghiệp THPT từ 8.5/10 trở lên.

Những sinh viên chuyển tiếp sang Wellington đạt điểm trung bình của các môn học tại cơ sở TP.HCM từ A- trở lên sẽ được nhận học bổng trị giá 1/3 học phí trong 2 học kỳ đầu tại Wellington. Sinh viên phải hoàn thành ít nhất 6 môn trong 3 học kỳ liên tiếp tại TP.HCM.

HỌC PHÍ

Chương trình Học phí
Cử Nhân Thương Mại 15.900.000 VNĐ/ môn
Tiếng Anh 35.000.000 VNĐ/ 12 tuần

Chính sách hoàn trả học phí của Chương trình Liên kết UEH-VUW:

Thông thường học phí sẽ không được hoàn trả nếu sinh viên rút khỏi khóa học sau tuần thứ 2 của học kỳ. Sinh viên phải nộp đơn xin hoàn trả học phí cho Giám đốc Chương trình trước thứ Sáu của tuần thứ 2 của khóa học. Học phí sẽ được hoàn trả nếu đơn được chấp thuận.

Giám đốc Chương trình có thể chấp nhận hoàn trả một phần hoặc toàn bộ học phí trong một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trường hợp gia đình có người bệnh nặng hoặc gặp biến cố đặc biệt. Học phí sẽ được hoàn trả dựa trên thư yêu cầu trong đó nêu rõ hoàn cảnh buộc sinh viên phải rút khỏi khóa học.