LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI (ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON - NEW ZEALAND

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Các sinh viên có năng lực tốt nghiệp từ Chương trình này đã tìm được triển vọng nghề nghiệp ở nhiều loại công việc trên toàn thế giới, bao gồm các cơ hội nổi bật tại Việt Nam và New Zealand. Một số cựu sinh viên của chương trình được tuyển dụng vào khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam và đang làm việc tại các công ty như Grab, Nhựa Duy Tân, Viettel, Shinhan, Chubb Life, Walmart, Delloite, Earnst & Young, KPMG, ANZ, Hàng không Việt Nam, HSBC, Petro Vietnam, Unilever, Vietsopetro,Fonterra… Số còn lại tiếp tục theo học chương trình sau đại học.