ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Để được tuyển thẳng vào Chương trình, sinh viên phải đạt 1 trong các điều kiện sau:

  • Điểm trung bình Lớp 12 từ 8.0/10 trở lên
  • Tốt nghiệp phổ thông với Điểm xét Tốt nghiệp tối thiểu 7/10
  • Trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Đồng thời, sinh viên được yêu cầu phải đạt 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Đạt IELTS 5.5 (không điểm thành phần nào dưới 5.0), hoặc TOEFL iBT 70
  • Thể hiện trình độ tiếng Anh trung cấp trong kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào tại Chương trình.

Tuyển sinh có điều kiện vào chương trình: Các sinh viên không đạt đủ điều kiện để tuyển thẳng nhưng có Điểm xét Tốt nghiệp từ 6.0/10 trở lên có thể nộp đơn xin xét tuyển vào Chương trình. Giám đốc Học Thuật sẽ xem xét việc nhập học của từng trường hợp dựa vào thành tích học tập. Sinh viên nhập học theo hình thức này có thể được yêu cầu ghi danh vào khóa tiếng Anh. Các sinh viên phải học khóa tiếng Anh có thể đăng ký tối đa 2 môn BCom trong học kỳ đó.