LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI (ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON - NEW ZEALAND

Lễ Khai giảng niên học 2017-2018

Được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp giấy phép thành lập năm 2004, chương trình Liên kết giữa Đại học Kinh...

Lịch sử phát triển

Đại học Victoria là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở New Zealand. Trong vòng một thế kỷ qua, Đại học...

Lễ Khai giảng niên học 2017-2018

Được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp giấy phép thành lập năm 2004, chương trình Liên kết giữa Đại học Kinh...

Lịch sử phát triển

Đại học Victoria là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở New Zealand. Trong vòng một thế kỷ qua, Đại học...