LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI (ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON - NEW ZEALAND

The UEH-VUW BCom Joint Programme

Since 2002, Victoria University and the University of Economics HCMC have offered a quality Joint Programme for Vietnamese students.

1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam