Học bổng

Học bổng đầu vào 29/03/2015
Học bổng chuyển tiếp 08/04/2015


 

Địa chỉ liên hệ

  • Địa chỉ
  • Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)
    1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận
    Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Tel: +84-8-39972227
  • Fax: +84-8-38444135
  • Email: victoria@victoria.edu.vn