Chương trình

Chương Trình Tiếng Anh Bổ Trợ

Chương trình Tiếng Anh bổ trợ (SEP) được thiết kế để cung cấp thêm cho sinh viên những kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành, và chủ yếu tập trung vào nâng cao trình độ tiếng Anh thương mại. Những sinh viên đăng ký vào chương trình này sẽ tham gia lớp học tiếng Anh bổ trợ cùng lúc với những khóa học Cử nhân Thương mại và Quản trị khác.

Các lớp bổ trợ tiếng Anh được thiết lập để hoàn thiện chương trình học 1.5+1.5. Những sinh viên nào được tuyển vào chương trình dưới dạng có điều kiện sẽ được yêu cầu tham gia những khóa học này.
 

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ
  • Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)
    1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận
    Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Tel: +84-028-39972227
  • Fax: +84-028-38444135
  • Email: victoria@victoria.edu.vn