HỌC PHÍ
Chương trình Học phí
Cử Nhân Thương Mại 13.500.000 VNĐ/ môn
Tiếng Anh 33.000.000 VNĐ/ 12 tuần
Chính sách hoàn trả học phí của Chương trình Liên kết UEH-VUW:

Thông thường học phí sẽ không được hoàn trả nếu sinh viên rút khỏi khóahọc sau tuần thứ 2 của học kỳ. Sinh viên phải viết đơn yêu cầu hoàn trả họcphí và gửi cho Giám đốc Chương trình trước thứ Sáu của tuần thứ 2 của khóa học. Học phí sẽ được hoàn trả 100% nếu đơn được chấp thuận.

Giám đốc Chương trình có thể chấp nhận hoàn trả một phần hoặc toàn bộ học phí trong một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trường hợp gia đình có người bệnh nặng hoặc gặp biến cố đặc biệt. Học phí sẽ được hoàn trả dựa trên thưyêu cầu trong đó nêu rõ hoàn cảnh buộc sinh viên phải rút khỏi khóa học.

HỌC BỔNG

Một số học bổng được dành cho sinh viên bắt đầu theo học chương trình tại TP.HCM, trị giá 50% học phí của 2 học kỳ đầu. Sinh viên sẽ được cấp học bổng nếu đạt các điều kiện sau đây:

+ Đạt trình độ IELTS 6.0 trở lên, không có điểm thành phần dưới 5.5 hoặc TOEFL iBT 80, hoặc tương đương.

+ Đạt điểm thi tốt nghiệp THPT từ 8.0/10 trở lên và không có môn nào dưới 6.0/10.

Những sinh viên chuyển tiếp sang Wellington đạt điểm trung bình của các môn học tại cơ sở TP.HCM từ A- trở lên sẽ được nhận học bổng trị giá 1/3 học phí trong 2 học kỳ đầu tại Wellington. Sinh viên phải hoàn thành ít nhất 8 môn trong 3 học kỳ liên tiếp tại TP. HCM.